Psykologisk og terapeutisk tilgang til stress – 27/8 2020 kl. 16.30

Ved Irene Henriette Oestrich
Cand.psych.aut, specialpsykolog i psykiatrien, specialist i kognitiv adfærdsterapi, Ph.d. og adjungeret professor.

Køb billet her

Psykologisk og terapeutisk tilgang til stress.

Baggrund

Den psykologiske tilgang tager udgangspunkt i det menneskelige reaktionsmønster, tanker og følelser og den subjektive oplevelse af stress symptomer, specielt tendensen til bekymring og mylder i indre processer.

Stress er reelt ikke en sygdom, men ikke desto mindre bliver mange sygemeldt med stress. Uopklarede psykologiske fænomener bliver ofte kaldt ”stress” og der er alt for mange myter og udokumenterede teorier om stress og alt for mange tilbud uden effekt til mennesker i nød.  Imidlertid har vi en omfattende faktuel viden baseret på videnskabelige undersøgelser, som er vigtig for både at forebygge og overvinde stresstilstanden, som kan være meget indgribende i livsfunktionen.

I dette foredrag oplyses om psykologisk forståelse af stress og hvordan tankestilen er afgørende for om man genvinder balancen efter en belastende episode i livet eller stresstilstanden udvikler sig til psykisk sygdom og nedsat funktion. Det er en udbredt stresser at være alt for fokuseret på dårlige oplevelser fra fortiden eller angst og bekymring for fremtiden. Sund mental tankestil er at være fuldt opmærksom og have fokus på nutiden eller som det hedder bevidst tilstede i nutiden. De fleste er mest interesserede i, hvordan de skal hamle op med deres stress og belastning. Men det er ikke den rigtige tilgang, at forsøge at komme af med sine stresssymptomer. Coping indebærer at erkende, hvordan belastningen har udviklet sig og opdage hvordan man kan overvinde belastningen samt integrere stressreducerende adfærd i sin dagligdag. Dette fører for de fleste til opdagelse af egen sårbarhed og behov for at udvikle modstandskraft, hvilket belyses i information om coping og resiliens.

Der er livet igennem behov for nye personlige strategier og udvikling af copingfærdigheder, uanset hvad man løber ind i af modgang. Som særlig psykologisk område behandles Mindfullness meditation .

Irene Henriette Oestrich har arbejdet såvel klinisk som med undervisning og supervision i psykiatrien siden 1976 og specialiseret sig i implementering af kognitive metoder i den daglige klinik.  Desuden skrevet en række bøger, sidst udgivet Grundbog i kognitive metoder 2019, Dansk Psykologisk forlag (DPF).  Knubs i livet 2018, DPF. Kort og godt om selvværd og selvtillid, 2016. DPF og har en aktuel bog i trykken Sæt grænsen…også hos DPF.

Irene Henriette Oestrich på TV2 ”Recepten på lykke”

https://www.youtube.com/watch?v=acWg3Xl5p4k&feature=youtu.be